2010 – Спешна помощ: За преодоляване последствията от наводненията

Спешни мерки за преодоляване последствията от наводненията в България

От 1 август до 31 декември 2010г. беше реализиран проект „Спешни мерки за преодоляване  последствията от наводненията в България, юли 2010г.”

Главна цел:
Намаляване страданието на пострадалите от наводненията в България.

Защо го правим?

Лятото на 2010г. се характеризираше с проливни дъждове в много области на страната. Само за едно денонощие количеството валежи в определени райони на страната  достигна от 116 до 270 литра на квадратен метър. Язовири и реки повишиха нивото си драстично. На места предпазните диги не издържаха и заляха големи площи земеделски земи, като нанесоха огромни щети на реколтата, която все още не беше събрана. Особено тежко пострадаха житните насаждения в Добруджа, които след проливните дъждове в областите Добрич, Силистра, Търговище, Шумен, Варна, Русе, бяха унищожени.

Загубите се изчисляваха на милиони левове, а много малка част от земеделската продукция е застрахована. Най-тежка беше ситуацията от края на юни и началото на юли 2010г. в Северна България, а в края на месец юли – в Южна България. В резултат на проливните дъждове от 25-27 юли 2010г. най-тежко пострадаха райони от областите Пловдив, Пазарджик, Смолян и Благоевград. Индустриалната зона и ромската махала в гр.Съединение бяха под вода. На местата залетите площи достигаха 1 метър и половина. Причините за наводнението са, освен голямото количество валежи е, че от една страна град Съединение е разположен на най-ниското място в Пловдивското поле, и от друга липсата на канализация, където да се оттича водата. Местните власти обявиха бедствено положение в община Съединение и в 9 села на община Пазарджик. Общо 600 къщи са наводнени, 3 къщи са разрушени напълно.

Как осъществихме дейностите?

Екип от доброволци на Каритас от Пловдив още по време на наводнението на 26 юли 2010г. незабавно посети засегнатите райони. В екипа имаше доброволец – психолог, който се срещна с пострадалите хора, преживяващи шока от бедствието, като им предоставяше консултации за преодоляване на  психологическата травма от бедствието. Екипът участваше заедно с общинската комисия в оценка на щетите и нуждите на хората. Проведоха се срещи и разговори с кметове на населените места, представители на Гражданска защита и много пострадали хора.

Екип от Каритас Русе посети местата на наводненията в Северна България – областите Русе, Шумен, Добрич, Търговище, Варна.

В резултат на оценката на екипите на Каритас бяха подпомогнати с хранителни и хигиенни пакети общо  958 от най-пострадалите семейства. 250 семейства получиха строителни материали за малки ремонти на засегнатите от наводненията помещения.

По проекта бяха закупени апарати за изсушаване на помещения, които в случай на нужда Каритас ще предоставя на семейства с наводнени домове.

Партньорства

На национално ниво дейностите се реализираха в партньорство с Главна Дирекция „Гражданска защита” към МВР и Националния комитет на БЧК. Между тези организации се предоставяше непрекъсната информация за щетите, нуждите и дейностите, които осъществяваше всеки партньор.

На епархийно ниво екипите на Каритас реализираха партньорства с Областните дирекции „Гражданска защита”, Службите за социално подпомагане по места,  областните комитети на БЧК и общинските администрации за определяне критериите за подпомагане, изготвяне на списъци на пострадалите хора и т.н.

Финансиране

Проектът беше подкрепен от партньорите ни:
Католически служби за помощ
Каритас Австрия
Каритас Италия

За повече информация

Ангел Гьорев
Национален координатор
e-mail:  angel.gyorev@caritas-bg.org