2010 – Спешна помощ: За пострадалите от наводненията

Хуманитарна помощ за пострадалите от наводненията през февруари 2010 г. в България
От 1 март до 30 юни 2010г. беше реализиран проект „Спешна помощ за пострадалите от наводненията в България, февруари-март 2010г.
Главна цел:
Намаляване страданието на пострадалите от наводненията в България.

Начало: 01.03.2010г.
Край: 30.06.2010г.

Защо го правим?

В резултат на проливните дъждове и обилното снеготопене през февруари 2010г. на много места в страната реки и язовири преляха и наводниха огромни площи земеделска земя, обществени и частни сгради. Нанесени бяха щети върху пътищата, жп линии и други части от инфраструктурата. Най-тежко бе положението в Южна България, областите Ямбол, Бургас и Хасково, където реките Марица и Тунджа излязоха от коритата си и заляха огромни площи. Критично беше положението и в община Елхово и община Стралджа, област Ямбол. Наводнени бяха над 15 дка земеделска земя, имаше унищожени посеви, частни дворове и къщи също бяха под вода. Над 2000 къщи бяха наводнени от придошлите води на реките и подпочвените води.
В Северна България също имаше наводнения, в резултат на валежите и обилното снеготопене. Най-тежко пострадаха община Брегово и гр. Видин. В Брегово бяха наводнени над 200 къщи, стотици дворове и над 15 000 декара обработваеми земи: една част вече засети, друга част обработени за засяване в ранна пролет. И едните и другите бяха негодни за обработка през тази селскостопанска година, а наводнените къщи се нуждаеха от дезинфекция.
В град Видин най-сериозно пострада ромския квартал на града, като бяха засегнати над 1000 къщи. Населението там е изключително бедно.
Няколко села в областите Добрич, Шумен, Разград и Варна също пострадаха от наводненията.

Как осъществихме дейностите?

Два екипа на Каритас от Ямбол и Бургас посетиха местата на бедствия и осъществиха оценка на ситуацията и нуждите на хората. Те се срещнаха и разговаряха с кметове на населените места, представители на Гражданска защита и много пострадали хора.
Екип от Каритас Русе посети местата на наводненията в Северна България – община Брегово, гр.Видин, областите Шумен, Добрич, Разград и Варна.
В резултат на оценката на екипите на Каритас беше взето решение да бъдат подпомогнати с хранителни и хигиенни пакети общо 1540 от най-пострадалите семейства. От тях в  общините Елхово, Стралджа и Тунджа, област Ямбол, с.Долно Езерово, община Бургас трябваше да бъдат подпомогнати общо 700 семейства, а в пострадалите райони на Северна България – 840 семейства.
Поради недостиг във финансирането трябваше да изберем само най-тежките случаи и успяхме да подпомогнем 380 семейства в Северна България и 380 семейства в Южна България.
Партньорства

Екипите на Каритас реализираха партньорства с Дирекция „Гражданска защита”, Службите за социално подпомагане по места  и кметствата за определяне критериите за подпомагане, БЧК, други НПО и т.н.

Финансиране