2010 – Проект: Превенция Трафика на деца и младежи

За по-добра среда за децата в България

Защо го правим?
Трафикът на хора е организирана криминална дейност с цел  висока печалба чрез сексуална и трудова експлоатация на хора.За жертвите, трафикът на хора винаги е съпътстван от насилие, контрол, принуда и фалшиви обещания. За по-голямата част от обществото този проблем звучи нереален или далечен от тях, но истината е, че това е една от големите опасности в България.

Трафикът на хора е съвременната форма на робство!
Трафикът на хора е една от най-сериозните форми на потъпкване на основните човешки права!Какво бе реализирано?

  • Проведоха се обучения с 133–ма класни ръководители и педагогически съветници от 15 училища /включително основни, средни, езикови и професионални/.
  • Информационен час посветен на трафика на хора се проведе в 125 класа с около 2750 ученика от 5-ти до 12 клас.

В резултат на участието си в семинарите всички участниците познават основните понятия свързани с трафика на хора, законодателството и механизмите за предотвратяване на проблема и за помощ на жертвите. Наученото помогна за развитие на  умения за превенция и за планиране на конкретни кампании.

Участниците разработиха примерни уроци за Час на класния ръководител по темата „Превенция  трафика на хора”, използвайки различни методи за постигане по–голяма интерактивност при работа по темата.

Като последваща дейност след семинарите в някои от целевите училища са изградени доброволчески отряди от ученици, които да реализират информационни кампании в училищата с помощта на обучените вече учители и Каритас.В рамките на проекта е отпечатана една брошура и са разпространени информационни материали (брошури и плакати) предоставени от НКБТХ.

Нашите партньори:
Проектът бe инициатива на Каритас в партнъорство с:
•    Националната Комисия за Борба с Трафика на Хора
•    Фондация на Вярващите Срещу Трафика на Жени – Холандия 
Финансиране:
Холандска Фондация на Вярващите Срещу Трафика на Жени