2010 – Проект: Доброволно завръщане на българи от Белгия

Начало: 01.01.2004 г.
Край: 31.12.2010 г.

Цел: Реинтеграция в българското общество на български граждани, пребивавали без законово основание в Белгия.

Защо го правим?

Поради тежки условия на живот и липсата на постоянна работа предимно в малките населени места, български граждани най-вече от бедни и икономически неразвити райони на страната ни напускат България  в търсене на по-добър живот и препитание.  Често те се оказват в тежка ситуация в друга Европейска страна, отново без работа и без законови основания за оставане там.

Как го правим?

Опитни социални работници на Каритас посрещат и консултират доброволно завърналите се лица в родните им места в България, съгласно програмата за реинтеграция, която е изготвена и съобразена с нуждите на завръщащите се oще в офисите на Каритас в Белгия.
Нашите социални работници са на разположение на завърналите се, които най-често са семейства с деца, понякога и многодетни, чрез консултации за продължаване на образованието, намиране на жилище, възстановяване на здравни и пенсионни осигуровки, включване в курсове за преквалификация и др.
Социалните работници на Каритас реализират на практика подпомагането, осъществяват мониторинг на реинтеграционния процес  и изготвят регулярни информационни материали за  партньорите в Белгия.

Финансиране
Проектът се финансира от партньорите ни Каритас Интернационалис – Белгия.