2010 – Форум: Да помогнем на хората засегнати или живеещи с ХИВ и СПИН

Да помогнем на хората засегнати или живеещи с ХИВ и СПИН

В периода 15-17 март 2010 г. в гр. София Каритас проведе международен семинар на тема “Да помогнем на хората засегнати или живеещи с ХИВ и СПИН”. Семинарът е част от планираните инициативи на Каритас по повод обявената от Европейската комисия 2010-та година за година за борба с бедността и социалното изключване. Форумът се проведе за трета поредна година и събра представители на организациите на Каритас от България, Русия, Украйна, Грузия, Албания, Италия и Германия, осъществяващи дейности в подкрепа на хора, заразени с вируса на  ХИВ и болни от  СПИН.  Като екперти и лектори взеха участие и представители на Каритас Европа и Каритас Интернационалис. Работната програма имаше за цел да представи не само теоретични позиции, но да покаже и работата на практика, директната работа и успешни практики в подкрепа на хората с ХИВ и СПИН.
Участниците имаха възможността да получат обширна информация по въпросите на ХИВ И СПИН и тяхното разпространение в регионален и глобален мащаб, начините за превенция и видовете на поддържащо медикаментозно лечение; влиянието на тази пандемия върху обществото и семейството и най-вече върху най-бедните. Специален фокус беше поставен върху разпространението на вируса и болестта сред групите в риск, както и предоставянето на адекватни услуги в подкрепа на заразените и болни хора и техните близки. Пo време на семинара Монс. Роберт Витило – експерт от Каритас Интернационалис представи позицията на Католическата църква по тази проблематика, като наблегна на етичните ценности и въздържания начин на живот, като основни фактори, които определят превенцията на тези заболявания , като в същото време той изложи съвременни научни доказателства в подкрепа на тази теза. Беше представен Документ Политиката на Каритас по въпросите на ХИВ и СПИН , като участващите организации имаха възможност да споделят опита си при работата си в тази сфера. Лекторите изложиха идеята, че предвид глобалните измерения на този проблем, организациите на Каритас трябва да включат в своите различни проекти и програми допълнителни дейности, целящи превенция и борба със ХИВ и СПИН или така наречения мейнстрийминг. В резултат на срещата бяха обсъдени и възможности за бъдещи действия и сътрудничество между организациите на Каритас в борбата с този проблем.

Последният ден участниците посетиха центровете на Каритас в София: мобилен кабинет- линейка за зависими от психо-активни вещества и център „Благовещение” за деца с увреждания на Каритас София, както и център „Рождество Христово” за самотни майки.