2007 – Спешна помощ: Наводнения и градушки

Обща информация за ситуацията

В резултат на силните дъждове и градушки в края на месец май и началото на месец юни 2007 г. много семейства и техните домове пострадаха. На места реколтата беше напълно унищожена, много къщи бяха наводнени, в някои места къщите останаха негодни за живеене или напълно бяха разрушени от придошлите реки.
Дейност на Каритас
Екипите на Каритас в България веднага влязоха във връзка с представители на Служба „Гражданска защита” и местната власт. За да проучат нуждите и оценят създалата се ситуация, те посетиха засегнатите места, срещнаха се с пострадалите хора и направиха оценка на нуждите им. В резултат на това беше подготвен национален проект, който беше изпратен на партньорите от Каритас Интернационалис.
Проектът беше  подкрепен от партньорите и в началото на юни 2007 г. започна неговата реализация. Най-голям принос за подкрепата има Каритас Германия.
Екипите на Каритас в страната подпомогнаха нуждаещите се с хранителни и хигиенни пакети, строителни материали, електроуреди, дезинфектанти.

Размер на помощта

Предоставени са 940 хранителни пакети, 800 хигиенни пакети, строителни материали за пет разрушени къщи, дезинфектанти и други.

Подпомогнатите семейства са от Русенка и Плевенска области – селата Малчика, Йоглав, Тепава, Бъзовец. В село Бъзовец са подпомогнати 5 семейства със строителни материали.

В Южна България са подпомогнати най-пострадалите семейства от Пловдивска и Пазарджишка области, гр.Съединение, гр.Садово, селата Правище, Голям Чардак, Малък Чардак, Найден Герово, Гелеменово.

В Софийска област са подпомогнати пострадали семейства от село Трудовец, община Ботевград.

Актуални дейности

Към декември 2007 г. практически проекта вече приключва. Обработват се финансовите и описателни отчети. Предстои изпращането им на партньорите.