2006 – Форум: Първа европейска конференция за Домашни грижи

Каритас България беше домакин на първата конференция на Каритас Европа за домашни грижи, която се проведе на 29 и 30 май 2006 г. в гр. София. Във форума взеха участие представители от цяла Европа с опит в областта на Домашните грижи. Участниците бяха от организациите членки на Каритас Европа, както и парламентите, министерствата по здравеопазване и министерствата на труда и социалната политика от съответните страни. Конференцията беше открита от Епископ Петко Христов,

Президент на Каритас България и от г-н Мариус Вандерс, генерален секретар на Каритас Европа. Поздравителни адреси адреси към участниците бяха отправени от министър Меглена Кунева и от Министър Гайдарски.

Конференцията се проведе с финансовата подкрепа на Министерството на икономическото развитие и сътрудничество на федерална република Германия, Каритас Германия и Каритас Холандия (Cordaid).

Преслист