2002 – Проект: Детско лято

Национална програма на КАРИТАС БЪЛГАРИЯ “Детско лято 2002” е продължение на програмата ни започнала през 2000 г. И това лято организирахме пълноценен отдих по време на лятната ваканция за повече от 700 социално слаби деца в екологично чисти местности по българските планини и по Черноморието. Направихме го отново, защото бяхме насърчени от резултатите постигнати през 2000 и 2001. Усмивките на деца и благодарността на родителите им ни накараха да продължим тази инициатива.

Екипите, които се ангажират с подготовката на  детските лагери се стремят те да бъдат интересни, съпроводени с много игри, забавления и възможности да се формират полезни житейски и трудови навици, да се развият техните творчески възможности, да се обогати културата им, да изградят дух на толерантност и самоуважение. Не на последно място по важност е укрепването на здравето.

В програмата участват деца от социално слаби семейства (с безработни родители, с един родител, многодетни семейства), сираци, болни деца, деца с увреждания, деца от малцинствата на възраст между 8 и 18 години. Родителите им не могат да си позволят да им осигурят лятна почивка, което накърнява самочувствието им заради усещането, че не могат да дадат нужното за развитието на децата си.

Лагер-смените се проведоха в Бургас, Златни пясъци, Ахтопол, Пловдив, Хисаря, Априлци, с. Асеново, с. Царев брод, с. Баня. Средната им продължителност бе седем дни.

За да може събудения интерес на децата към знанията да се запази и доразвие, в края на лятото КАРИТАС БЪЛГАРИЯ осигури учебни помагала за началото на учебната година. Подкрепата бе адресирана към най-затруднените финансово родители.