2013 – Проект: Подкрепа за институционална устойчивост на Центровете за Домашни грижи на Каритас

За развитието и продължаването на Програмата за Домашни грижи на Каритас е важна активната ни работа в посока набиране на средства. Важна е и активната ни работа за лобиране и застъпничество пред българската държава, за да се осигури достъп, предоставяне и устойчивост на услугите за домашни грижи, като форма на дългосрочно обслужване.

Управлението на Програма “Домашни грижи на Каритас” прави възможно предоставянето на адекватни и необходими здравни и социални услуги за възрастни хора в трудни социални ситуации и ниски доходи. Хората в нужда имат сериозни заболявания, които изискват наблюдение и специфични грижи от медицински специалисти, а не могат да разчитат и на подкрепата на своите близки. Домашните грижи помагат на възрастните хора да живеят остатъка от живота си с достойнство, без да се налага да напускате дома си. Услугата предотвратява ненужните хоспитализации и институционализация (домове за възрастни хора).

Основна цел на проекта:

Институционално укрепване на Центровете за Домашни грижи на Каритас.

Подцели:

  • Развитие на информационни средства в подкрепа набиране на средства за центрове за домашни грижи на Каитас в страната;
  • Провеждане на инициативи, дейности, кампании за набиране на средства от частни и корпоративни дарители за центрове за домашни грижи;
  • Лобиране и застъпничество пред българската държава (законодателната, изпълнителната и местната власт) за институционална устойчивост на Центровете за Домашни грижи.

Основни дейности:

Продължаване работата на екипа за набиране на средства;
Разработване на информационни материали в подкрепа набирането на средства;
Лобиране и застъпничество на национално и местно ниво.

Начало: 01.07.2012 г.
Край: 30.06. 2013 г.

Финансиране:

Catholic Relief Services

За повече информация:

Светлана Гьорева