Жени в неравностойно положение

Фотография: “Каритас Бургас”
  • Жените в неравностойно положение, на които сътрудниците на „Каритас“ помогнаха през 2018 г., бяха 86.
  • През 2018 г. сътрудниците на „Каритас” всеки месец оказваха подкрепа на 39 жени, като в някои от случаите подкрепата беше ежедневна, в други – ежеседмична.

„Каритас“ помага на жените в неравностойно положение със следните дейности и услуги:

За жени в неравностойно положение в гр. София функционира центърът за социална рехабилитация и интеграция „Рождество Христово” към „Каритас София”, който предоставя социална, емоционална, психологическа подкрепа и специализирани консултации на самотни майки, социално слаби жени, жени, жертви на домашно насилие, жени с психически и физически увреждания, жени бежанки. Осъществяват се и дейности по превенция изоставянето на новородени, както и за повишаване на родителския капацитет при млади майки. Предлага се и обучение и възможност за работа в социалното предприятие на центъра, в което се изработват сувенири. Центърът предоставя и подслон в защитено жилище, организира лятна занималня за деца, както и социална трапезария за хора в неравностойно положение.

За жертви на трафик и на домашно насилие в град Русе функционира Кризисен център към „Каритас Русе“, предоставящ настаняване и възможност за поддържане на лична хигиена и уединение, хуманитарна помощ, индивидуална интервенция за преодоляване на психическите травми, социални консултации и посредничество при насочване към алтернативни услуги в подкрепа на социалното включване, емоционална подкрепа, консултация с адвокат, съдействие за връзка с институции, организиране на свободното време.

За повече информация: Център “Рождество Христово”