Социално предприемачество

В подкрепа на младежи с увреждания и техните родители  в град София функционира социалното предприятие „КаритАрт“ към „Благовещение“ – център за социална рехабилитация и интеграция на деца и младежи с увреждания към „Каритас София“. „КаритАрт“ работи в областта на приложното изкуство, в него се изработват поздравителни картички за официални и лични празници. Целта на социалното предприятие е чрез изработването и продажбата на уникални картички да даде възможност на младежите с увреждания и техните родители да покажат талантите си, да изградят и доразвият работни и социални умения, да придобият  увереност, че са полезни за обществото и да получат финансова подкрепа.

В подкрепа на хора в уязвимо положение в гр. Раковски функционира социалното предприятие „Работилница на „Каритас“ към „Каритас Витания“. В него се изработват сапуни и свещи. „Работилница на „Каритас“ осигурява възможност за работа на хора в неравностойно положение – хора с увреждания, дългосрочно безработни и др. Участието в трудовите дейности и обученията, както и психо-социалната подкрепа от професионалния екип  помага на хората в уязвимо положение да натрупат трудов опит, да възвърнат самочувствието и достойнството си, да усетят чувството на удовлетвореност и значимост и да преодолеят социалната изолация, в която се намират.

За уязвими групи от хора в гр. София работи бистро „Каристо“ към „Каритас София“, предлагащо вкусна традиционна храна. Социалното предприятие дава възможност на хора в уязвима ситуация да усъвършенстват своите професионални умения и да получават доходи.

Социално фермерство: в гр. Раковски „Каритас Витания“ се ангажира със социално-предприемаческа дейност, свързана със засаждане на земеделски култури и тяхното обработване. Събраните средства от продукцията се използват за подпомагане дейностите на „Каритас Витания“ в подкрепа на уязвими групи от хора.

За повече информация: Социални предприятия на “Каритас”