Възрастни хора (години: 65+)

Визия: Ваня Клечерова
  • Възрастните хора, на които сътрудниците на „Каритас“ помогнаха през 2018 г., бяха 542 души.
  • През 2018 г. сътрудниците на „Каритас” всеки месец оказваха подкрепа на 410 възрастни хора, като в някои от случаите подкрепата беше ежедневна, в други – ежеседмична.

„Каритас“ помага на възрастните хора със следните дейности и услуги:

За възрастни хора (65+) в градовете София, Русе, Белене, Пловдив, Раковски, Малко Търново и в селата Житница (област Пловдив), Бърдарски геран (област Враца) и Гостиля (област Плевен) функционират центрове за Домашни грижи на „Каритас“ към „Каритас София“, „Каритас Русе“ и „Каритас Витания“. Към центровете има мобилни екипи от медицински сестри и социални помощници, които предоставят комплексни – здравни и социални, грижи в домовете на нуждаещи се възрастни хора.

Мобилните екипи на „Каритас” предоставят комплексна медико-социална грижа и в още 5 населени места, намиращи се в близост до посочените градове и села: до Малко Търново – селата Стоилово, Звездец, Граматиково; до Житница – селата Дуванлии и Калояново.

Центърът за Домашни грижи на „Каритас“ в гр. Русе реализира и услугата „Кухня на колела”, чрез която се предоставя храна по домовете и социална подкрепа на нуждаещи се възрастни хора.

В с. Покрован (област Хасково) функционира дневният център „Св. Василий Велики“ към „Каритас София”, който предоставя дневни грижи и занимания за посещаващите го възрастни хора, съобразно техните индивидуални потребности и нужди от организиране на свободното време, взаимопомощ, закрила и социална интеграция.

 

За повече информация, обърнете се към отделните центрове