Бежанци и мигранти

Фотография: “Каритас София”
  • Бежанците и мигрантите, на които сътрудниците на „Каритас“ помогнаха през 2018 г., бяха 2747 души.
  • През 2018 г. сътрудниците на „Каритас” всеки месец оказваха подкрепа на 229 бежанци и мигранти, като в някои от случаите подкрепата беше ежедневна, в други – ежеседмична.

„Каритас“ помага на бежанците със следните дейности и услуги:

За хора, получили бежански или хуманитарен статут, в гр. София работи центърът за интеграция „Св. Анна“ към „Каритас София”, предоставящ социални консултации, психологическа подкрепа, курсове по български език, подкрепа за записване при личен лекар, помощ при намиране на работа, арт занимания, менторска програма и други дейности, подпомагащи процеса на интеграция в българското общество.

За хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, „Каритас София” реализира дейности със занимателно-игрови характер за деца, младежи и жени, уроци по български и английски език, наука, изкуства, спорт, както и подготвителни курсове по български език за деца в училищна възраст.

За хора, пребиваващи в Специалните домове за временно настаняване на чужденци в Бусманци и Любимец, „Каритас София“ организира неформални обучителни дейности и арт-занимания.

За повече информация: Център за интеграция на бежанци и мигранти “Св. Анна”