28 години „Каритас” работи за намаляване на бедността и осигуряване на достоен живот.

Сътрудниците на „Каритас” ежедневно се стремят да облекчат болката и страданието на изпадналия в уязвимо положение с професионални грижи и внимание.
Старостта може да бъде изживяна достойно

Възрастни хора

Старостта може да бъде изживяна достойно
Промени живот

Бездомни хора

Промени живот
Еднакви в различието

Бежанци

Еднакви в различието
В подкрепа на самотните майки

Жени в неравностойно положение

В подкрепа на самотните майки
Дари шанс за истинско детство и развитие

Деца и младежи

Дари шанс за истинско детство и развитие

„Каритас“ предоставя грижи на:

 

Деца
и младежи в риск и с увреждания

Бежанци
и търсещи закрила

Жени
в неравностойно положение