„Каритас” представи свои ефективни практики за преодоляване на детската бедност пред Европейската комисия в Брюксел

Последваха презентации, акцентиращи върху: спешната необходимост от предприемане на мерки за преодоляване на детската бедност (д-р Розмари Кийнан, Уестмистерската общност на Католическите деца), перспективите пред Европейската комисия по отношение на детската бедност (г-жа Елоди Фази, представител на ЕК, главна дирекция „Трудова заетост и социални въпроси”), детската бедност като приоритет на предстоящото Европейско президентство в Кипър (Ники Одисеос, аташе по социалните въпроси, Представителството на парламента на Кипър в ЕС) и ролята на Европейския парламент в преодоляването на детската бедност (Жан Ламберт, Европейския икономически и социален комитет).

Четири организации на „Каритас”, от различни европейски страни, представиха своите добри практики в подкрепа на деца, живеещи в бедност на местно ниво. Това бяха представители на „Каритас Германия”, „Каритас България”, „Каритас Армения” и „Каритас Франция”. От страна на „Каритас България”, като добра практика, бе представен скоро създаденият от „Каритас Русе” – „Център за обществена подкрепа за деца с отклонения в поведението и деца, в конфликт със закона”. Г-жа Йоана Терзиева представи Центъра като успешна иновативна програма, обединяваща ресурси от различни източници, чиято цел е да подкрепи специфична група деца и техните семейства, за която на този етап в България няма достатъчно опит и развити услуги. Центърът е добра практика по две основни причини: иновативността на услугата и възможността тя да бъде финансирана от държавният бюджет на Република България.

Панелна дискусия по отношение ролята на гражданския сектор бе водена от представители на „Уницеф” и европейските мрежови организации „Еврочайлд” и „Евродякония”.

Събитието приключи с представяне на публикацията на „Каритас Европа” от генералния секретар на „Каритас Европа”, г-н Хорхе Нуньоз. В своята реч г-н Нуньоз заклейми съществуващата бедност сред децата в Европа като срам, който Европа носи. Той призова към незабавна отговорност, защото децата са деца днес, те нямат друго детство и всичко, което се случва за тях сега, е необратимо. Децата днес, са бъдещето на Европа.