Партньорска среща между „Каритас България“ и „Католически служби за помощ“

На 21 и 22 август 2013г. на посещение в „Каритас България“ ще бъде г-н Марк Д’Силва – представител на „Католически служби за помощ“ (CRS). Целта на срещата е обсъждане на възможности за съвместни проекти и продължаване на доброто сътрудничество между двете организации. В хода на разговора ще бъдат поставени и няколко основни акцента: Търсене на решения за осигуряване на подкрепа за институционална устойчивост на Центровете за „Домашни грижи на Каритас“, продължаване на регионалното партньорство за развитие на „Каритас“ в Енорийската общност и представяне на Стратегическия план на „Каритас България“  за 2013 – 2020 г.

„Каритас България“ продължава доброто си партньорство и активно сътрудничество със CRS, въпреки че организацията приключи официално дейността си в България в края на миналата година.