Кои сме ние

  • Създадена през 1993 г. от Епископската конференция на Католическата църква в България.
  • Федерация на епархийни католически организации.
  • Част от световното семейство „Каритас Интернационалис”, заедно с още 162 национални организации от цял свят.
  • Неправителствена организация, регистрирана в обществена полза.
  • Подпомага нуждаещите се хора чрез епархийни католически организации (организации членки) и техните структури по места.
  • Предоставя информация на мрежата с цел по-ефективна социална дейност.
  • Насърчава диалога, сътрудничеството, координацията и обмена на опит между своите организации членки.
  • Подкрепя организациите членки в изграждането на капацитета им.
  • Представляваме организациите членки и защитава техните интереси на национално и международно ниво.
  • Сътрудничи с други сродни организации с акцент върху екуменизма.