Дейности бежанци

За хора, получили бежански или хуманитарен статут, в гр. София работи център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“ към „Каритас София”, предоставящ социални консултации, психологическа подкрепа, курсове по български език, съдействие за адресна регистрация, за записване при личен лекар, помощ при намиране на жилище и работа, арт занимания, менторска програма и други дейности, подпомагащи процеса на интеграция в българското общество.

За хора, търсещи закрила, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците, „Каритас София” реализира: проект „Бежанци”, чрез който доброволци участват в дейности по обучение и образование на деца, младежи и възрастни хора, организират се и игри и занимания с децата, уроци по български и английски език, курсове по готварство, приложни изкуства, музика, театър и други видове занимания; проект „Играем и учим“, чрез който служители на „Каритас“ организират дейности със занимателно-игрови характер за деца и младежи, уроци по български език, наука, изкуства, спорт, както и подготвителни курсове по български език за деца в училищна възраст.

За хора, пребиваващи в Специалния дом за временно настаняване на чужденци в Бусманци, „Каритас София“ организира неформални обучителни дейности и арт-занимания.

За мигранти, задържани в пограничните райони от структурите на Министерство на вътрешните работи, „Каритас” в България реализира дейност за наблюдение и проучване на техните нужди, предоставяне на спешна хуманитарна помощ, както и интеграционни дейности, насочени към онези от мигрантите, желаещи да останат на територията на България.

През 2016 г.:

  • Центърът за интеграция в гр. София оказа подкрепа на 287 хора, търсещи и получили международна закрила.
  • Посредством менторската програма на „Каритас“ 90 човка, получили бежански или хуманитарен статут и живеещи в София, намериха приятели, общуването с които им помогна да опознаят по-добре езика, културата, обичаите и нравите в България.
  • 1200 деца, младежи и възрастни бежанци, настанени в приемателните центрове към Държавната агенция за бежанците в София, участваха в обучителните и занимателни дейности, реализирани по проект „Бежанци” в София.
  • 3814 бежанци и хора, търсещи закрила, настанени в специалните домове за временно настаняване на бежанци към МВР, в приемателните центрове към ДАБ, както и задържани в граничния пункт в Малко Търново, получиха хуманитарна помощ от „Каритас“ във вид на храна, вода, лекарства, дрехи, обувки, хигиенни материали, завивки и други вещи от първа необходимост.

За повече информация: Център за интеграция на бежанци и мигранти „Св. Анна“