Начало
Вторник, 25 Окт 2016

Нашите каузи

Нашата позиция

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Позиция на „Каритас България“: Когато говорим за бедността, трябва да говорим преди всичко за Човека
17 октомври е обявен за Международен ден за борба с бедността, отбелязва се от 1993 г. по решение на Генералната асамблея на ООН. Целта за съществуването на подобен ден в календарите е да се държи будно съзнанието за бедността по целия свят, така че да продължават да се търсят начини и трайни мерки ...
Становище на „Каритас България“ относно предложените промени, свързани със социалната услуга „Приют“
„Каритас България“ излезе със становище по повод обявения за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. Коментарите и препоръките, изложени в Становището, касаят социалната услуга „Приют“....
Правата на възрастните хора трябва да бъдат защитавани
Правата на възрастните хора трябва да бъдат защитавани, нужно е да се насърчава активното им участие в обществото, като се противодейства на "културата на изхвърлянето", която преценява хората единствено според техния производствен капацитет - сподели архиепископ Иван Юркович, постоянен наблюдател н...
Становище на „Каритас България“ и БЧК, касаещо Проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Активно включване“
Каритас България“ и Българския червен кръст излязоха с общо становище, касаещо Проекта на Условията за кандидатстване по процедура „Активно включване“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Становището е свързано с интегрираните медико-социални грижи, специалистите, които ги предо...
„Каритас България“ и партньорски организации излязоха с общо становище по проектонаредбата за Споразумението за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила
„Каритас България“, ВКБООН, БЧК, Българскят съвет за бежанци и мигранти, Българскят хелзинкски комитет, Съветът на жените бежанки в България и Международната организация по миграция в България излязоха с общо становище, касаещо проекта на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекра...

Нашата кампания

Нашите новини

Ден на Каритас: Милосърдна любов за достоен живот

Ден на Каритас: Милосърдна любов за достоен живот

На 6 ноември 2016 г. сътрудниците на „Каритас”, представителите на Католическата общност и всички, ангажирани с мисията на „Каритас” ще отбележат Деня на Каритас с организиране на благотворителни дейности, с цел набиране на средства в подкрепа на нуждаещи се хора. Тази година инициативите...

24 Окт 2016 Новини "Ден на Каритас"

Read more

„Каритас България“ организира форум за социалното предприемачество в България

„Каритас България“ организира форум за социалното предприемачество в България

На 28 октомври 2016 г. в енория „Дева Мария от Фатима“, гр. Плевен, ще се проведе форум на тема „Възможности и предизвикателства за развитие на социално предприемачество/предприятие“. Форумът се организира от „Каритас България“ и ще събере на едно място представители на католическата общно...

21 Окт 2016 Новини от "Каритас България"

Read more

Дари добро

Дари добро

Децата на 5 бежански семейства, посещаващи консултативния център „Св. Анна“ към „Каритас София“, получиха по един компютър. Това стана благодарение на инициативата „Дари добро – нов живот за старите компютри“. Децата, които бяха зарадвани с тези ценни дарове, са на възраст между 4 и ...

15 Окт 2016 Новини от "Каритас България"

Read more