„Каритас” работи за намаляване на бедността и осигуряване на достоен живот. Сътрудниците на „Каритас” ежедневно се стремят да облекчат болката и страданието на изпадналия в уязвимо положение с професионални грижи и внимание.
Старостта може да бъде изживяна достойно

Възрастни хора

Старостта може да бъде изживяна достойно
Промени живот

Бездомни

Промени живот
Еднакви в различието

Бежанци

Еднакви в различието
В подкрепа на самотните майки

Самотни майки

В подкрепа на самотните майки
Дари шанс за истинско детство и развитие

Деца и младежи

Дари шанс за истинско детство и развитие

„Каритас“ оказва дългосрочни грижи

Възрастни хора
Жени
в неравностойно положение
Бездомни хора
Мигранти
и хора, търсещи закрила
Деца
и младежи в риск
Хора зависими
от психоактивни вещества